Anunturi

04.07.2012 - Anunt publicat in vederea luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca


ANUNT

S.C. ELECTROPLUS S.R.L. pentru S.C. SEB ENERGY S.R.L.- titular al proiectului “Racordare la R.E.D. a M.H.C.1 si M.H.C.2 Sebesel Zona Floroiu, sat Lunca Visagului, comuna Poieni, judetul Cluj ” si “ Racordarea la reteaua electrica de distributie (RED) a microhidrocentralei MHC1, Budureasa, judetul Bihor ” amplasat pe teritoriul judetului Cluj in localitatea Lunca Visagului fn, comuna Poieni si pe teritoriul judetului Bihor in localitatea Budureasa, comuna Budureasa.” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul “Racordare la R.E.D. a M.H.C.1 si M.H.C.2 Sebesel Zona Floroiu, sat Lunca Visagului, comuna Poieni, judetul Cluj ” si “ Racordarea la reteaua electrica de distributie (RED) a microhidrocentralei MHC1” amplasat pe teritoriul judetului Cluj in localitatea Lunca Visagului fn, comuna Poieni si pe teritoriul judetului Bihor in localitatea Budureasa, comuna Budureasa.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca , Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni intre orele 8.30-18.30 si marti - vineri, între orele 8.30-16:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt .

Parteneri Seb Energy