Proiect

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Denumirea proiectului: “Amenajare Hidroenergetică Sebeşel”

Locatia proiectului : Râul Sebeşel, localitatea Poieni, judeţul Cluj şi localitatea Budureasa, judeţul Bihor, bazinul hidrografic Crişuri, cod cadastral III.1.044.05.03.00.0, afluent al râului Drăgan (vezi Planul de încadrare în zonă).

Scurta descriere a proiectului:

Proiectul constă în execuţia unei amenajări hidroenergetice pe râul Sebeşel, destinaţia fiind valorificarea potenţialului hidroenergetic din bazinul hidrografic Crişuri, cu respectarea normelor în vigoare

Schema hidroenergetică este realizată din două prize de apă cu grătar de tip Coandă, PS1 şi PS2, şi două microhidrocentrale, MHC S1 şi MHC S2, având o putere instalată de 1,7MW (0,78MW – MHC S1 şi 0,96MW - MHC S2). Priza de apă PS1 este situată pe cursul principal al râului Sebeşel aval de confluenţa cu Valea Nieşului la cota 1066mdMN şi are în această secţiune un bazin hidrografic cu suprafaţa de 18.2km2. Priza de apă PS2 este situată pe cursul principal al râului Sebeşel la 3km aval de confluenţa cu Valea Nieşului, având cota 959mdMN şi un bazin hidrografic cu suprafaţa de 23.8km2.

Microhidrocentrala MHC S1 este situată pe malul drept al râului Sebeşel, având cota relativa ±0.00 cota absolută 971.65mdMN. Aceasta va prelua debitul de la priza de apă PS1 transmis prin aducţiune, având o cădere brută de 94 m.
Microhidrocentrala MHC S2
este situată pe malul drept al râului Sebeşel, având cota relativă ±0.00 cota absolută 861.80mdMN. Aceasta va prelua debitul de la priza PS2 transmis prin aducţiune, având o cădere brută de 96m.
Amplasarea exacta a celor doua microhidrocentrale se poate observa pe “Planul de ansamblu al amenajării hidroenergetice Sebeşel”.

Legătura între componentele amenajării se realizează prin intermediul aducţiunii, prin care se face transportul apei purtătoare de energie de la priza de apă PS1 la microhidrocentrala MHC S1 şi respectiv de la priza de apă PS2 la microhidrocentrala MHC S2.

Valorile tehnice caracteristice proiectului sunt:Stadiu proiect :
Lucrarile de construire pentru amenajarea hidroenergetica au inceput in anul 2011.

Parteneri Seb Energy